<img alt="" src="https://secure.gift2pair.com/210343.png" style="display:none;">

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at nettstedet fungerer etter hensikten og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre opplevelsen av nettstedet ditt.

×
logo


BÆREKRAFT I KJERNEN

Lavere miljøpåvirking

Mindre karbonfotavtrykk 

En av fordelene med å inkludere krill i fôret, er lav miljøpåvirkning. Krill kan være med på å redusere miljøbelastningen av fisk og reker. Dette er viktig, ettersom sammensetningen av fôr for oppdrettsnæringene er den viktigste enkeltinnsatsen som bidrar til karbonavtrykket til oppdrettsfisk som laks. For å oppnå det fulle potensialet til akvakultur i tiden fremover, er innovasjoner innen fôr en nøkkelfaktor. Å sikre nok kapasitet til nye råvarer med lavt miljøavtrykk og identifisere de mest bærekraftige fôrsammensetningene, vil kreve en rekke løsninger. Krill er en av dem.

Ressursknapphet og behov for flere marine ingredienser

60 prosent av globale fiskebestander er enten overfisket eller fisket til sin kapasitet. Et skifte bort fra overfiskede marine ingredienser er nødvendig for bærekraftig vekst i akvakulturen. QRILL Aqua er en pålitelig og bærekraftig marin ingrediens som best brukes for å fremme appetitt, vekst, forbedre helsen og kvaliteten til oppdretsfisk. Krill er en muliggjører for å gjøre mer med mindre.

Livssyklusanalyse av Aqua produkter

I fôrblandinger kan marine ingredienser, som krill, forbedre miljøavtrykket til eksempelvis laks.

Vi har utført en livssyklusanalyse av produktene våre som viser den positivie miljøeffekten de har når de inkluderes i fôrblandinger. I tillegg jobber vi kontinuerlig med å redusere vårt miljøavtrykk langs hele verdikjeden sammen med våre partnere. For eksempel har vi forpliktet oss til å ytterligere redusere utslippene fra våre moderne og energieffektive fiskerifartøy, prosessanlegg og logistikkvirksomhet internt og eksternt, men 50% i 2030 og være nullutslipp i 2050.

Vi reduserer produktavfall. For å sikre at all biomassen vi tar ut av havet kommer til bruk, har vi gjort mange forbedringer slik at ingenting av krillen skal gå tapt.

I tillegg jobber Aker BioMarine med nye initiativ. I 2020 etablerte vi Aion som skal bli den ledende sirkularitetsaktøren innen robuste plastfraksjoner De leverer fleksible og sporbare tjenester med dokumentert bærekraftseffekt for våre kunder.

Krill fiskeriet er bærekraftig 

Krill er en av de mest tallrike artene på jorden. Plassert i bunnen av næringskjeden lever krill av plankton, noe som betyr at melet har svært lave nivåer av dioksiner og dioksinlignende PCB'r. Aker BioMarine har siden 2006 utviklet høsting og prosessering av krill fra det antarktiske sørhavets område 48 (Antarktisk halvøy) til høykvalitets fôringrediens til akvakultur.

Krillfisket forvaltes av CCAMLR.org (Commission of the Conservation of Antarctic Marine Living Resources) på en føre-var- og økosystembasert måte. Fangstgrensen for antarktisk krill er satt til mindre enn 1 % av den estimerte biomassen på 63 millioner tonn i område 48. Fangstene er delt inn i fire delområder og overvåkes nøye av
CCAMLR. Aker BioMarine har i samarbeid med forskere og frivillige organisasjoner gått i spissen for å implementere industritiltak. Et eksempel er frivillige restriksjonssoner der selskapet avstår fra å høste 30-40 kilometer unna pingvinkolonier i hekkesesongen.

Aker BioMarine bidrar betydelig til antarktisk forskning hvert år, for eksempel gjennom akustisk biomasseovervåking for CCAMLR. I tillegg finansierer selskapet Antarctic Wildlife research Wildlife Research Fund (AWR) www.antarcticfund.org. AWR administreres av et styre med Aker BioMarine og NGO-representanter og legger til rette for- og fremmer uavhengig forskning på det antarktiske økosystemet, basert på anbefalinger fra en vitenskapelig rådgivende gruppe. Fondet ble  opprettet for å sikre et motstandsdyktig Antarktis og fylle kunnskapshullene i økosystemet. Siden oppstarten i 2015, er ca 1 million USD finansiert i vitenskapelige prosjekter.

SE VÅR FILM

Er krillfiskeriet i Antarktis bærekfraftig?