<img alt="" src="https://secure.gift2pair.com/210343.png" style="display:none;">

Vi bruker informasjonskapsler for å sikre at nettstedet fungerer etter hensikten og for å samle inn statistikk om bruken slik at vi kan forbedre opplevelsen av nettstedet ditt.

×
logo

BÆREKRAFT FØRST

Fiskeri som sikrer bærekraft på lang sikt

Allerede før oppstart av fiskeri i Sørishavet, tok vi kontakt med WWF-Norge for å sikre at våre fiskeoperasjoner ville ha så liten innvirkning som mulig på det antarktiske økosystemet. Antarktisk krill regnes som en av de mest miljøvennlige kildene for marine omega-3, men kun hvis høsting opprettholder den langsiktige bærekraften til Sørishavets økosystem og beskytter alle antarktiske arter.

 

Sertifisert bærekraftig drift

Aker BioMarine er anerkjent for sin ansvarlige høsting og prosessering av antarktisk krill. Dette inkluderer vår patenterte Eco-Harvesting-teknologi som praktisk talt eliminerer bifangst, vår transparente og sporbare drift og MSC-sertifisering. I 2016 fikk det antarktiske krillfisket, for andre år på rad, en "A"-rating av Sustainable Fisheries Partnership for å ha en solid krillbiomasse.

 

Transparent høsting

Krill er en nøkkelart i Antarktis. Aker BioMarine har alltid ansett det som viktig å beskytte krillbiomassen så vel som de mange artene som er avhengig av krill som matkilde.


Vi er stolte av vår transparente krillfiskeri som er utgangspunktet for QRILL Aqua's 100% sporbare produkter. Ved å kontrollere hele forsyningskjeden, fra innhøsting av krill og gjennom hele produksjonen, kan vi garantere det høyeste kvalitetsnivået for våre produkter. 

 

Se videoen for å lære om  forsyningskjeden til Aker BioMarine. Fra bærekraftig fiskeri i antarktiske farvann, gjennom prosessering, logistikk og til levering av produkter til kunder over hele verden.

 

Samarbeid for å sikre bærekraftig praksis

CCAMLR

Krillfisket i Antarktis forvaltes og reguleres av Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR). Ansvarlig for bevaring av alle marine økosystemer i Antarktis, praktiserer CCAMLR en økosystembasert forvaltningstilnærming, snarere enn artsspesifikk regulering. Høsting er tillatt så lenge det utføres på en bærekraftig måte og ikke skader andre økosystemkomponenter. Kommersielt krillfiske i Sørishavet foregår hovedsakelig i område 48. Forvaltningen av fisket er meget stabil, da det kreves konsensus fra 25 nasjoner for å endre antarktiske fiskeforskrifter.

 

MSC

Vi er stolte av å være den første MSC-sertifiserte krill leverandøren

Ingredienser som bærer det blå Marine Stewardship Council (MSC)-merket har vist at de kommer fra et fiskeri som oppfyller de strengeste bærekraftsstandardene. Fiskerier og produsenter som er MSC-sertifisert blir revidert av uavhengige tredjepartsevaluatorer. MSC-sertifisering garanterer at de marine ressursene høstes ved bruk av bærekraftige metoder og at alle produkter er sporbare gjennom hele forsyningskjeden.


AWR

Krill er en nøkkelart i de antarktiske farvannene. Aker BioMarine anser det som et hovedansvar å sørge for at biomassen til antarktisk krill forblir i god stand – og at de mange artene som er avhengige av krill som matkilde også er beskyttet. Dette er grunnen til at vi etablerte Antarctic Wildlife Research Fund (AWR) i 2015 sammen med WWF-Norge og Antarctic and Southern Ocean Coalition (ASOC), bestående av 30 frivillige organisasjoner som er interessert i Antarctic Environmental Protection. Fondets oppgave er å fremme og legge til rette for forskning på det antarktiske økosystemet.

AKTUELLE ARTIKLER

The answer to our food security lies in the sea

The world’s population is growing, which means we’re going to need more food. In fact, the World Resource Institute says we’re going to need about 70% more food that we do today. But how can we meet this demand and not destroy the Earth in doing so? One important answer to this lies in the sea.

Read morearrow

Antarctic krill - A sustainable protein source for fish and shrimp

Krill is an important source of protein, omega-3 fatty acids and feed attractants which makes it a great ingredient in feeds for fish and shrimp. 

Read morearrow

New large-scale Antarctic krill survey confirms healthy krill biomass

New international research surveying the krill biomass around the Antarctic Peninsula finds more krill than was found in the last large-scale krill survey conducted in year 2000.

Read morearrow